girls carrying water [photo]

Girls carrying water in Bangladesh. 1